„Моята бизнес идея“

Учебната 2017/2018 година

Група за преодоляване на обучителни затруднения
Ръководител  – ДАНИЕЛА КАРАБЕЛЬОВА
Заниманията в тази група са насочени към усвояване на достъпна за възрастта на учениците икономическа терминология, придобиване на практически умения за икономическото и управленско функциониране на собствен бизнес като се акцентира върху развитието на следните качества на личността – креативност и иновативност, които са от значение за по-нататъшната им професионална дейност, независимо от това дали ще се реализират като самостоятелни предприемачи или като наети в условията на променящия се пазар на труда.


ОТЧЕТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ