„Знание“

Учебната 2017/2018 година

Група за преодоляване на обучителни затруднения
Ръководител – ЗДРАВКА ХАДЖИИВАНОВА-НИКОЛОВА:
Заниманията в групата по математика (XII клас) , целят да се повиши мотивацията на учениците в часовете по математика и да се засили интереса към предмета; учениците да осъзнаят необходимостта от трайни знания по математика по време на целия учебен процес; чрез решаване на логически задачи да се възпитава логическа мисловна дейност. Главната цел на обучението в групата е да се отстранят натрупаните пропуски в знанията по математика през изминалите години и да се даде възможност за повече практически упражнения, както и да се покаже на учениците приложението на математиката във всички области от живота.

Представителна изява
Тема: Математиката е страхотна

Целта на изявата е да покаже някои приложения на математиката в живота, да покаже на учениците, че математиката не е само решаване на задачи, а може да бъде забавна.
Гости на изявата: г-жа Ася Бояджиева-Пенкова – директор на ПГИ, Екатерина Бонева- Дамянова – зам. директор, Антоанета Величкова и Силвия Иванова – учители по математика и други преподаватели в училището. Присъстваха ученици от X, XI и XII клас.
На 11.04.2018 г. от 12:30 часа в кабинета на педагогическия съветник участниците от клуба Антоанета Гайдова, Беатрис Василева, Илияна Дундалова, Лъчезар Чорбаджиев, Мария Каймаканова и Мария Китанова представиха презентация. Виолетка Гавазка, Милена Иванова, Анелия Иванова и Мария Георгиева предложиха на присъстващите две игри. Първата игра е мрежа от букви в която са скрити 32 термина от математиката. Всички присъстващи с интерес се включиха и повечето думи бяха открити. Втората игра е схема от 64 квадратчета, която трябва да се раздели на правоъгълници при определени условия. На дъската е проектирана схема, но с други числа, която също беше решена.