Проект „Твоят час“

Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“ – Благоевград започна работа по ПРОЕКТ – BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) през учебната 2016/2017 година.

Сформирани са следните групи:

1. Група за преодоляване на обучителни затруднения по български език и литература – ръководител госпожа Светлана Трендафилова, учител по български език и литература;

 

2. Група по интереси – Малък училищен театър „ARGIS’ STARS“ – ръководител госпожа Маргарита Илиева – библиотекар в ПГИ „Иван Илиев“ – Благоевград.

  • На 25 ноември 2016 година в зала „Пейо Яворов“ – Благоевград, се проведе първата представителна изява на театралната група по повод Патронния празник на училището. Участниците в проекта представиха концерт-спектакъла „Любов и огън“ – виж
  • На 28 юни 2017 година предстои втора представителна изява . Събитието ще се състои в зала „Пейо Яворов“ от 18,00 часа. За първи път ще бъде представен авторския спектакъл на ръководителя на групата – Маргарита Илиева, „И огледалата имат спомени“.По повод на предстоящото събитие, на 19 юни 2017 г. учениците от училищния театър и техния ръководител участваха в предаването „Открити карти“ на Радио Благоевград с водеща Светлана Домозетска.