Ваканции

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2018/2019 година:

01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл.             есенна ваканция

22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл.             коледна ваканция

05.02.2019 г.                                              междусрочна за І – ХІI клас

30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл.             пролетна ваканция за І – ХІ клас

05.04.2019 г. – 07.04.2019 г.                    пролетна ваканция за ХІI клас

Неучебни дни:

21.05.2019 г. – ДЗИ по български език и литература
23.05.2019 г. – Втори ДЗИ

Дни за провеждане на НВО в VII клас и на ДИ за СПК
06.06.2019 г. – Държавен изпит по теория за СПК
17.06.2019 г. – НВО по БЕЛ
19.06.2019 г. – НВО по математика
21.06.2019 г. – НВО по чужд език (по желание на ученика)

Начало на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:
06.02.2019 г. – I – XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:
15.05.2019 г. – XII клас (13 учебни седмици)
28.06.2019 г. – VII – XI клас (18 учебни седмици)

25.05.2019 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Неучебни, но присъствени дни от учебната 2018/2019 г. – заповед

Начало и край на учебния ден в Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“ – Благоевград през учебната 2018/2019 година – заповед