Ваканции

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2017/2018 година:

01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл.             есенна ваканция

23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл.             коледна ваканция

05.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл.             зимна ваканция за І – ХІI клас

31.03.2018 г. – 09.04.2018 г. вкл.             пролетна ваканция за І – ХІ клас

Неучебни дни:

21.05.2018 г. – ДЗИ по български език и литература и НВО в VII клас по български език и литература
23.05.2018 г. – Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика

25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Начало на втория учебен срок на учебната 2017/2018 година:

07.02.2018 г. за I – XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2017/2018 година:

15.05.2018 г. – XII клас (13 учебни седмици)
29.06.2018 г. – VIII – XI клас (18 учебни седмици)

НУЧЕБНИ, НО ПРИСЪСТВЕНИ ДНИ В ПГИ „ИВАН ИЛИЕВ“ – БЛАГОЕВГРАД ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА заповед

Начало и край на учебния ден в Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“ – Благоевград през учебната 2017/2018 година – заповед