Ваканции

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2019/2020 година:

01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. – есенна
21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. – коледна
05.02.2020 г.   – междусрочна
11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за I – XI клас
16.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за XII клас

Неучебни дни:

20.05.2020 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
22.05.2020 г. – втори ДЗИ
09.06.2020 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
11.06.2020 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:
06.02.2020 г. – I – XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:
14.05.2020 г. – XII клас (13 учебни седмици)
30.06.2020 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)

Неучебни, но присъствени дни от учебната 2019/2020 г. – заповед

Начало и край на учебния ден в Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“ – Благоевград през учебната 2019/2020 година – заповед