Ваканции

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2016/2017 година:

29.10.2016 г. – 01.11.2016 г. вкл.             есенна ваканция

24.12.2016 г. – 04.01.2017 г. вкл.             коледна ваканция

04.02.2017 г. – 08.02.2017 г. вкл.             зимна ваканция за І – ХІ клас

04.02.107 г. – 06.02.2017 г. вкл.               зимна ваканция за XII клас

08.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл.             пролетна ваканция за І – ХІ клас

13.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл.             пролетна ваканция за  ХІІ клас

Неучебни дни:

07.11.2016 г. – неучебен, но присъствен ден след провеждане на избори за Президент

19.05.2017 г. – ДЗИ по български език и литература и НВО в VII клас по български език и литература
22.05.2017 г. – Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика

Начало на втория учебен срок на учебната 2016/2017 година:

09.02.2017 г. за I – XI клас

07.02.2017 г. за XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2016/2017 година:

30.06.2017 г. – VIII клас (18 учебни седмици за паралелки с прием след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език)
30.06.2017 г. – IX-XI клас (18 учебни седмици )
15.05.2017 г. – XII клас (13 учебни седмици)