Постижения на ученици

 ПОСТИЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА


ВТОРИ В ОБЛАСТТА

ПРЕДСТАВЯНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ НИ ОТ Х КЛАС НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ

През месец юни 2016 г. се проведе пилотната фаза на Националното външно онлайн оценяване на дигиталните компетенции на учениците от X клас. Участваха 20 000 ученици от страната, в това число 977 ученици от Благоевградска област, от нашето училище – 69 ученици от X г, д , е клас. Оценяването от тази учебна година става задължително в цялата страна за ученици от X клас и е част от Стратегията за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката на Република България (2014-2020 г.)
Участвалите ученици от ПГИ с успешното си представяне се класираха на II място в областта с успех Мн. добър (4.83).
Сертификати от МОН получиха 92% от явилите се 64 ученици, защото успеваемостта им беше над 50%. А тези, които имаха над 80% успеваемост, получиха и сертификат за отлични резултати, подписан от г-н Златанов.

Ученици с отлични оценки:

 • Емануела Костадинова Керенчева – 10 е клас – Отличен (6,00)
 • Анелия Стоянова Иванова – 10 е клас – Отличен (5,50)
 • Петър Яворов Попов – 10 е клас  – Отличен (5,50)
 • Мария Костадинова Георгиева – 10 е клас – Отличен (5,50)
 • Димитрина Ангелова Манова – 10 д клас – Отличен (5,50)
 • Катя Ангелова Попова – 10 д клас – Отличен (5,50)
 • Кирил Георгиев Войнов – 10 д клас – Отличен (5,50)

Областни, национални и международни отличия на ученици от училището

 1. Лили Славейкова Иванова от XI б клас – Първо място за УТФ „Луксус“ ООД с ръководител г-жа Илиана Кадурина в конкурс „Ученическа академия – корпоративна социална отговорност“ на XIX Панаир на учебните предприятия „Млад предприемач“ в град Пловдив;
 2. Петя Любомирова Янева от XI б клас – Първо място за УТФ „Луксус“ ООД с ръководител г-жа Илиана Кадурина в конкурс „Ученическа академия – корпоративна социална отговорност“ на XIX Панаир на учебните предприятия „Млад предприемач“ в град Пловдив;
 3. Теодора Николаева Димитрова от XI б клас – Първо място за УТФ „Луксус“ ООД с ръководител г-жа Илиана Кадурина в конкурс „Ученическа академия – корпоративна социална отговорност“ на XIX Панаир на учебните предприятия „Млад предприемач“ в град Пловдив;
 4. Мария Ангелова Китанова от XI б клас – Първо място за УТФ „Луксус“ ООД с ръководител г-жа Илиана Кадурина в конкурс „Ученическа академия – корпоративна социална отговорност“ на XIX Панаир на учебните предприятия „Млад предприемач“ в град Пловдив и Второ място в Национално ученическо състезание по финанси, организирано от Стопанска академия  „Д.А. Ценов“ – гр. Свищов под ръководството на г-жа Даниела Карабельова и г-жа Илияна Папукчиева – Иванова;
 5. Мартина Кирилова Данчова от XI б клас – Първо място за УТФ „Луксус“ ООД с ръководител г-жа Илиана Кадурина в конкурс „Ученическа академия – корпоративна социална отговорност“ на XIX Панаир на учебните предприятия „Млад предприемач“ в град Пловдив;
 6. Роза Красимирова Георгиева от XI б клас – Първо място за УТФ „Луксус“ ООД с ръководител г-жа Илиана Кадурина в конкурс „Ученическа академия – корпоративна социална отговорност“ на XIX Панаир на учебните предприятия „Млад предприемач“ в град Пловдив;
 7. Тодор Димитров Сирлещов от XI б клас – Първо място за УТФ „Луксус“ ООД с ръководител г-жа Илиана Кадурина в конкурс „Ученическа академия – корпоративна социална отговорност“ на XIX Панаир на учебните предприятия „Млад предприемач“ в град Пловдив;
 8. Мирослав Михайлов Иванов от XI г клас  – Първо място в Националното състезание по английски език за икономисти, организирано от ПГИ, АУБ и РИО – Благоевград под ръководството на г-жа Боряна Димитрова;
 9. Теодора Красимирова Стоянова от XI б клас – Първо място за УТФ „Луксус“ ООД с ръководител г-жа Илиана Кадурина в конкурс „Ученическа академия – корпоративна социална отговорност“ на XIX Панаир на учебните предприятия „Млад предприемач“  в град Пловдив; Първо място в Националното състезание по английски език за икономисти под ръководството на г-жа Боряна Димитрова и Трето място в Национално ученическо състезание по финанси, организирано от Стопанска академия  „Д.А. Ценов“ – гр. Свищов под ръководството на г-жа Даниела Карабельова и г-жа Илияна Папукчиева – Иванова;
 10. Анелия Атанасова Атанасова от XII г клас – Трето място в Националното състезание „Стани стипендиант на ЧЕЗ“, под ръководството на г-жа Гергана Узунова;
 1. Борислава Иванова Шаламандова от XI б клас  – Първо място в Национално ученическо състезание по финанси, организирано от Стопанска академия  „Д.А. Ценов“ – гр. Свищов под ръководството на г-жа Даниела Карабельова и г-жа Илияна Папукчиева – Иванова;
 2. Виолина Георгиева Григорова  от XI в клас  – Първо място в Национално ученическо състезание по финанси, организирано от Стопанска академия  „Д.А. Ценов“ – гр. Свищов под ръководството на г-жа Даниела Карабельова и г-жа Илияна Папукчиева – Иванова;
 3. Ивайло Йорданов Безински от XI б клас  – Второ място в Национално ученическо състезание по финанси, организирано от Стопанска академия  „Д.А. Ценов“ – гр. Свищов под ръководството на г-жа Даниела Карабельова и г-жа Илияна Папукчиева – Иванова;
 4. Йоана Пламенова Николова от IX д класТрето място в категория „Приложни изкуства“ на Национален ученически конкурс „За хляба наш…“ под ръководството на г-жа Таня Гърчева;
 5. Рени Крумова Езекилова от XI в класТрето място за есе в Национален конкурс по повод 140 години Априлска епопея – Батак и участие в Малък училищен театър към ПГИ „Иван Илиев“ с ръководител г-жа Маргарита Илиева;
 6. Виолина Петрова Стойчева от XII б клас Първо място в раздел „Възрожденска поезия“, трета възрастова група в конкурс-рецитал „За да я има България“, организиран от Младежки дом – Благоевград под ръководството на г-жа Росица Арнаудова и участие в Малък училищен театър към ПГИ „Иван Илиев“ с ръководител г-жа Маргарита Илиева;
 7. Емануела Костадинова Керенчева от Х е класПърво място в раздел „Български автори“, трета възрастова група в конкурс-рецитал „За да я има България“, организиран от Младежки дом – Благоевград под ръководството на г-жа Маргарита Илиева, участие в Малък училищен театър към ПГИ „Иван Илиев“ с ръководител г-жа Маргарита Илиева и редица мероприятия и инициативи в училищната и извънучилищната дейност;
 8. Славяна Росенова Миленкова от VIII б клас – Второ място в раздел „Български автори“, втора възрастова група в конкурс-рецитал „За да я има България“, организиран от Младежки дом – Благоевград под ръководството на г-жа Маргарита Илиева;
 9. Натали Райчова Васева от VIII а клас Трето отборно място в регионално състезание по повод Международния ден на земята, организирано от Седмо СОУ „Кузман Шапкарев“ – Благоевград;
 10. Даяна Кирилова Власева от Х е клас Трето отборно място в регионално състезание по повод Международния ден на земята, организирано от Седмо СОУ „Кузман Шапкарев“ – Благоевград;
 11. Петър Яворов Попов от Х е клас Трето отборно място в регионално състезание по повод Международния ден на земята, организирано от Седмо СОУ „Кузман Шапкарев“ – Благоевград;
 12. Василена Мирославова Маркова от VIII в клас Трето отборно място в регионално състезание по повод Международния ден на земята, организирано от Седмо СОУ „Кузман Шапкарев“ – Благоевград;
 13. Десислава Руменова Кобакова от VIII в клас Трето отборно място в регионално състезание по повод Международния ден на земята, организирано от Седмо СОУ „Кузман Шапкарев“ – Благоевград;
 14. Марина Руменова Георгиева от VIII в клас Трето отборно място в регионално състезание по повод Международния ден на земята, организирано от Седмо СОУ „Кузман Шапкарев“ – Благоевград;
 15. Христина Георгиева Кръстева от VIII в клас Трето отборно място в регионално състезание по повод Международния ден на земята, организирано от Седмо СОУ „Кузман Шапкарев“ – Благоевград;
 16. Велислав Николаев Иванов от Х а клас Трето отборно място в регионално състезание по повод Международния ден на земята, организирано от Седмо СОУ „Кузман Шапкарев“ – Благоевград;
 17. Анелия Атанасова Тасева от Х б клас Трето отборно място в регионално състезание по повод Международния ден на земята, организирано от Седмо СОУ „Кузман Шапкарев“ – Благоевград;
 18. Десислава Атанасова Благова от ХI в клас Трето отборно място в регионално състезание по повод Международния ден на земята, организирано от Седмо СОУ „Кузман Шапкарев“ – Благоевград;
 19. Ралица Благоева Зулямска от ХI в клас Трето отборно място в регионално състезание по повод Международния ден на земята, организирано от Седмо СОУ „Кузман Шапкарев“ – Благоевград;
 20. Анелия Владимирова Китанова от XII б класучастие в Малък училищен театър към ПГИ „Иван Илиев“ с ръководител г-жа Маргарита Илиева;
 21. Пламен Владимиров Алексов от XII б класучастие в Малък училищен театър към ПГИ „Иван Илиев“ с ръководител г-жа Маргарита Илиева;
 22. Владимир Илиян Димитров от XII в класучастие в Малък училищен театър към ПГИ „Иван Илиев“ с ръководител г-жа Маргарита Илиева;
 23. Хабибе Мехмед Сунай от XII г класучастие в Малък училищен театър към ПГИ „Иван Илиев“ с ръководител г-жа Маргарита Илиева и активно участие в извънучилищната дейност;
 24. Георги Славев Кочов от XII Д класучастие в Малък училищен театър към ПГИ „Иван Илиев“ с ръководител г-жа Маргарита Илиева;
 25. Мария Стоянова Гюзлева от XI а класспециална награда за есе в Национален конкурс по повод 140 години Априлска епопея – Батак и участие в Малък училищен театър към ПГИ „Иван Илиев“ с ръководител г-жа Маргарита Илиева;
 26. Александрина Спасова Иванова от XI а класучастие в Малък училищен театър към ПГИ „Иван Илиев“ с ръководител г-жа Маргарита Илиева;
 27. Аксиния Александрова Йорданова от XI в класучастие в Малък училищен театър към ПГИ „Иван Илиев“ с ръководител г-жа Маргарита Илиева;
 28. Елизабет Ботьова Мазурска от XI в класучастие в Малък училищен театър към ПГИ „Иван Илиев“ с ръководител
  г-жа Маргарита Илиева;
 29. Марио Бисеров Гемов от XI г класучастие в Малък училищен театър към ПГИ „Иван Илиев“ с ръководител г-жа Маргарита Илиева и редица мероприятия и инициативи в училищната и извънучилищната дейност;
 30. Илияна Георгиева Олева от Х в класучастие в Малък училищен театър към ПГИ „Иван Илиев“ с ръководител г-жа Маргарита Илиева и активно участие в ученическия съвет на ПГИ;
 31. Мариела Йорданова Георгиева от Х в класучастие в Малък училищен театър към ПГИ „Иван Илиев“ с ръководител г-жа Маргарита Илиева;
 32. Моника Александрова Алексова от Х в класучастие в Малък училищен театър към ПГИ „Иван Илиев“ с ръководител г-жа Маргарита Илиева;
 33. Катя Ангелова Попова от Х д класучастие в Малък училищен театър към ПГИ „Иван Илиев“ с ръководител г-жа Маргарита Илиева;
 34. Кристиян Христов Иванов от IX б класучастие в Малък училищен театър към ПГИ „Иван Илиев“ с ръководител г-жа Маргарита Илиева;
 35. Марио Росенов Янев от XII д класшампион на републиканско първенство по лека атлетика, 60 метра, старша възраст; Второ място на 100 метра старша възраст и Трето място на 200 метра старша възраст;
 36. Елена Антониева Дюлгерова от VIII в класкласирана за национален кръг на олимпиадата по информационни технологии.

ПОСТИЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА

Областни, национални и международни отличия на ученици от училището

 1. Любомира Валентинова Станоева XI г – първо място и златен медал в Национално състезание „Най –добра бизнес идея“- гр. Пловдив, включено в календара на МОН.
 2. Добрин Крумов Стоилов XII г – второ място в XVI Национален конкурс по счетоводство за средношколци, организирано от издателство „Мисъл“  и  първо място в Национално състезание по финанси и счетоводство на УНСС  гр.София.
 3. Йоана Димитрова Иванова XII б – първо място в Национално ученическо състезание по публични финанси, организирано от  Стопанска академия „Д.А. Ценов“ – Свищов.
 4. Мария Иванова Яньова XII д – първо място в  Национално ученическо състезание по банкиране, организирано от Стопанска академия „Д.А. Ценов“ – Свищов.
 5. Полина Любенова Топузова XI a – второ място в Национално ученическо състезание по публични финанси, организирано от Стопанска академия „Д.А. Ценов“ – Свищов.
 6. Румяна Любомирова Георгиева XI а – второ място в Национално ученическо състезание по публични финанси, организирано от Стопанска академия „Д.А. Ценов“ – Свищов.
 7. Николина Славчова Вакадинова XII д – трето място в Национално ученическо състезание по банкиране, организирано от  Стопанска академия „Д.А. Ценов“ – Свищов.
 8. Любослав Василев Бързачки XI а – трето място в Национално ученическо състезание по публични финанси, организирано от Стопанска академия „Д.А. Ценов“ – Свищов.
 9. Лъчезар Георгиев Чорбаджев IX в – първо място на областен кръг и второ място на национален кръг в състезание по български език и литература, организирано от сдружение „Любословие“;
 10. Гергана Благоева Димова IX в – трето място, областно ниво в конкурс за есе „Човекът – свободен и независим“, организиран от Областен съвет по наркотични вещества – Благоевград;
 11. Стефани Емилова Стоянова IX б – трето място в национален конкурс за стихотворение и проза „Любов и вино“.

Концерт – рецитал „За да я има България“ – организиран от Община Благоевград – Младежки дом, проведен на 26.02.2015 година

Кристиян Иванов, VIII б клас – 1 място във втора възрастова група, възрожденски автори

Мария Георгиева, XII a клас – 1 място в трета възрастова група, съвременни автори

11015901_421811221327614_103178690_n

11072972_421811097994293_157902321_n

krisi

 

 

 

Национално ученическо състезание по банкиране на 5 и 6 декември 2014 г. – гр. Свищов

1 място – Мария Яньова, 12 д клас, спец. Финансова отчетност

3 място – Николина Вакадинова, 12 д клас, спец. Финансова отчетност

Ръководител – Георги Манов

svishtov stopanska_akademiq

ПОСТИЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА – >>виж<<


Отлично представяне на ученици от гимназията в областен кръг на олимпиадата по информационни технологии

     На 10.03.2013г. в Езикова гимназия „Л. Стоянов“, Благоевград се проведе областен кръг на олимпиадата по информационни технологии.

В състезателна група IX-XII клас училището се представи с два проекта.

В направление – Мултимедийни приложения, със свой проект се яви Хабибе Мехмед Сунай от 9 г клас, с проект на тема: Новите седем чудеса на света. Класиран на 5 място.

В направление Интернет приложения, Александър Димитров от 11 е клас защити проект на тема – Кухня за тийнейджъри, класиран на 3 място и допуснат до Национален кръг на олимпиадата по информационни технологии.

Нашите учениците впечатлиха комисията с добра защита и отлични познания по информационни технологии.

     Госпожа Екатерина Бонева – ръководител на проектите, благодари на Александър Димитров и Хабибе Сунай за проявената от тях воля, упоритост и трудолюбие в процес на разработка на проектите.

Пореден успех на ученик от ПГИ „Иван Илиев“ в състезание по информационни технологии.

На 15.12.2012 г. се проведе Пето регионално състезание по информационни технологии “Джон Атанасов – по стъпките на откривателя”.  Методи Илиянов Иванов, ученик от 11е клас,  специалност „Електронна търговия“  участва в категория 9 – 12 клас и завоюва престижното 2-ро място. Проектът е на тема Tattoos и можете да се запознаете с него на адрес http://www.tattoos.uchenici.bg/ .

 

 


СПИСЪК ЗА УЧАСТИЯТА И КЛАСИРАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2011/2012 Г. ОТ 8 ДО 12 КЛАС – виж


 

Четвърто място на Националният кръг на  олимпиадата по информационни технологии 2012 година

На 12 и 13 май 2012 г в град Монтана се проведе Националният кръг на олимпиадата по информационни технологии 2012 г.

Проектът на тема – Да научи заедно – разработен от Пламен Владимиров Алексов и Виктория Николаева Текерска ученици от 8 Б клас и ръководител Екатерина Бонева бе допуснат от националната комисия за участие в олимпиадата в категория „Мултимедия“ (5-8 клас).

За първи път в историята на  ПГИ „Иван Илиев“ нашето училище има представители на този форум, което не  попречи да завоюват достойното четвърто място в категорията след блестяща защита на проекта.

На вторият ден от Националната олимпиада по информационни технологии се провежда тест в който всички участници показват своите знания по предмета. От общо 60 участници Пламен Алексов  с оценка Отличен 5,75  зае 10 място в крайното класиране.

Госпожа Екатерина Бонева поздравява своите ученици. Благодари им, за дългите месеци упорит труд от тяхна страна, смелостта която те проявиха – да се явят на състезание рамо до рамо с ученици от Природо – математически гимназии от цяла България и да им бъдат равностойни съперници.

 

Второ място в олимпиадата по информационни технологии на областен кръг за ученици от ПГИ “ Иван Илиев

На 10.03.2012г. в Езикова гимназия „Л. Стоянов“, Благоевград се проведе областен кръг на олимпиадата по информационни технологии.

За първа година участват наши ученици.

В състезателна група V-VIII клас, направление – Мултимедия, със свой проект се явиха Пламен Алексов и Виктория Текерска, ученици от VIII б клас. Ръководител на проекта – Екатерина Бонева и консултант Елена Алексова.

Проектът с който нашите ученици участваха в олимпиадата се казва: Да научим заедно за Балканския полуостров.

В конкуренция с 25 екипа те достойно защитиха своя проект пред областната комисия на олимпиадата. Представиха пред  ученици и учители една идея за нетрадиционен и  забавен метод за обогатяване и проверка на знанията по география и икономика. Показаха своите добри познания по информационни технологии.

В резултат на добрата защита и нестандартната идея комисията ги класира на второ място и  предложи  учениците Пламен Алексов и Виктория Текерска за  участие в Национален кръг на олимпиадата по информационни технологии.

На първо място в категорията се класира проект – Занимателна география, автор Мартин Дамянов (ученик от ПМГ – Благоевград), ръководител Екатерина Бонева.

Госпожа Екатерина Бонева благодари на г-жа Елена Алексова за материалите и предоставени за реализирането на проекта. За градивните критики от нейна страна, които помогнаха да се създаде едно различно и интересно интерактивно мултимедийно приложение. Пожелава успех на своите ученици в олимпиадата по информационни технологии на националния кръг, който ще се проведе на 12-13 май 2012 г. в град Монтана.