Представяне на бизнес идеята пред комисията

Представяне на бизнес идеята пред комисията