Лични данни

Декларация за запознаване с Инструкцията за мерките и средствата за обработване и защита на лични данни, обработвани от ПГИ „Иван Илиев“ – свали

Декларация лични данни за родители – свали

Декларация лични данни за служители – свали

Декларация за служебна тайна – свали

Жалба до комисията за защита на личните данни – свали

Заявление за достъп до личните данни – свали

Инструкция за мерките и средствата за обработване и защита на лични данни в ПГИ „Иван Илиев“ – свали

Искане за коригиране на лични данни – свали

Искане за преносимост на лични данни – свали

Искане за заличаванена лични данни – свали

Искане за ограничаване обработването на лични данни – свали

Регистър „Видеонаблюдение“ към ПГИ „Иван Илиев“ гр. Благоевград – виж

Регистър „Пропускателен режим“ към ПГИ „Иван Илиев“ гр. Благоевград – виж

Регистър „Родители“ към ПГИ „Иван Илиев“ гр. Благоевград – виж

Регистър „Ученици“ към ПГИ „Иван Илиев“ гр. Благоевград – виж

Регистър „Човешки ресурси“ към ПГИ „Иван Илиев“ гр. Благоевград – виж