Документи

Учебна 2017/2018 година

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА I УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

График за провеждане на контролните работи за 8-10 клас през I срок на учебната 2017/2018 година.

График за провеждане на контролните работи за 11-12 клас през I срок на учебната 2017/2018 година.

График за провеждане на класните работи за 8-10 клас през I срок на учебната 2017/2018 година.

График за провеждане на класните работи за 11-12 клас през I срок на учебната 2017/2018 година.


Учебна 2016/2017 година
Учебна 2015/2016 година

Учебна 2014/2015 година