Клуб „Млад екскурзовод“

Ръководител: Зорка Милчева – старши учител по английски език

Владеенето и прилагането на английският език в реална среда е много важно за всеки млад човек. В тази посока Професионална Гимназия по Икономика работи с различни проекти с участието на ученици от гимназията и работния език е английски.
В клуба „Млад екскурзовод“ учениците ще имат вьзможност да подобрят своите езикови компетенции и да преодолеят езиковата бариера, като правят диалози, осьществяват разговори и представят проекти и презентации.
Занятията ще се провеждат в учебна и в реална среда с активното участие на учениците, като ще се използват различни методи – лекции, практическа обучителна среда, базирана на сценарии от реалния свят, работа в екип, симулиране на ситуация, диалози и разговори извьн училище.

ЦЕЛИ:

 • Правилно и точно изразяване на английски език.
 • Преодоляване на езиковата бариера, чрез разговори с непознати.
 • Умело и креативно представяне на информация.
 • Опознаване на туристически обекти в нашата страна и света.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

 • Подобряване на уменията за говорене.
 • Усвояване на нови изразни средства.
 • Правилна интонация.
 • Интересно поднасяне на информация.

Представителна изява:

Цели:

 • Подобряване на граматичните и лексикалните умения на учениците.
 • Запознаване с професията на екскурзовода.
 • Изготвяне на рекламни брошури на забележителности.
 • Водене на разговори.
 • Търсене и подбор на информация за туристически дестинации.
 • Разглеждане на забележителности в различни страни.
 • Опознаване на красотите на България и родния край.

 Резултати:

 • Ученицте подобриха комуникативните си умения.
 • Научиха се да правят диалози.
 • Изготвиха чудесни презентации на забележителни места в България.
 • Придобиха умения за работа в екип.
 • Направиха рекламни брушури.
 • Научиха се да поднасят информацията интересно и забавно.

Представителна презентация на някои от дейностите на клуба на 26.06.2020г. от 11:00ч.

 • Blagoevgrad
 • Rila Monastery
 • Seven Rila Lakes