Клуб „Живей здравословно“

Ръководител: Галина Юнакова – учител по биология и здравно образование

„Здравето е най-важният фактор, който ни прави щастливи. То зависи от нашето хранене, прием на течности, движение, сън, хигиена, чисти мисли и добри дела“. Основните акценти при здравословния начин на живот са рационално хранене, правилна хидратация, активно движение, опазване на околната среда и увереност в собствените сили и възможности. Това са и основните въпроси, които ще бъдат разглеждани в клуб „Живей здравословно“, при което учениците ще усвоят умения и компетентности за самоконтрол на собственото си здраве и предпазване от рискови за здравето ситуации.

ЦЕЛИ:

 • Да усвоят знания за здравословен начин на живот и за взаимовръзката между човека и околната среда;
 • Да придобият знания за здравословно хранене – как и с какво да се храним, за да бъдем здрави;
 • Да осъзнаят факта, че движението е неразделна част от здравословния начин на живот;
 • Да осъзнаят ползата от добрата хидратация за човешкия организъм;
 • Повишат мотивацията си за лично екологично възпитание и култура.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

 • Да изградят в съзнанието си модели за целесъобразен и здравословен начин на живот;
 • Да оценят значението на здравословния режим на хранене за правилното функциониране на човешкия организъм;
 • Да усвоят умения и компетентности за самоконтрол на собственото си здраве и предпазване от рискови за здравето ситуации;
 • Да се стимулират да споделят и реализират свои идеи, да подобряват работата си в екип;
 • Повишат мотивацията си за учене, чрез придобиване на по-висока увереност в собствените сили и знания;
 • Придобият знания и компетентности, които не са част от задължителната училищна подготовка.

Представителна изява „Сръчни ръце“

На 18.06.2020 г. се проведе представителна изява на клуб по интереси „Живей здравословно“ на тема: „Сръчни ръце“ с ръководител Галина Юнакова.
Учениците от клуба представиха изработени от тях декупажи. Декупаж е приложно изкуство, при което се изрязва мотив от тънка хартия (например салфетка), който се залепя върху различни повърхности – дърво, пластмаса, стъкло, текстил.
Декупажната техника вдъхва втори живот и придава уникалност на предмети от бита, които вече не използваме. Декупажът дава възможност за развитие на фантазията и въображението в различни посоки, носи удовлетвореност от положения труд. Това приложно изкуство е колкото практично, толкова и забавно.
Целта на изявата бе да се обърне внимание на възможността да се използват ненужни материали и предмети отново и така да намалим количеството отпадъци, които изхвърляме ежедневно. Опазването на околната среда е въпрос на осъзнаване на нуждата от него. Всеки един от нас може да промени мисленето и навиците си за да се намали вредата върху природата.
В представителна изява участниците в клуба разгледаха и основните акценти от здравословния начин на живот с помощта на презентация. Целта бе учениците да затвърдят придобитите знания за здравословен начин на живот: рационално хранене, правилна хидратация, активно движение, затлъстяване, вредата от газираните напитки, опазване на околната среда и взаимовръзката между човека и околната среда.
Представителната изява и занятията в клуба по интереси „Живей здравословно“ бяха насочени към формиране и надграждане на знания и умения за самоконтрол на собственото здраве и предпазване от рискови за здравето ситуации – как и с какво да се храним, осъзнаване ползата от добрата хидратация и активното движение за човешкия организъм.