Национално състезание за икономисти на английски език, 2018 година – галерия