Възпитаникът на първия випуск на Търговската гимназия в Благоевград Б. Сандански пред сегашните ученици: Навремето

Възпитаникът на първия випуск на Търговската гимназия в Благоевград Б. Сандански пред сегашните ученици: Навремето …….