Покана за провеждане на заседание на обществения съвет при ПГИ „Иван Илиев“ – Благоевград

Покана от Красимира Маникатова председател на обществения съвет при ПГИ „Иван Илиев“ – Благоевград за провеждане на заседание.