Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ПГИ „Иван Илиев“ към 31.03. 2017 година.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ПГИ „Иван Илиев“ към 31. 03. 2017 година.

Бюджет за 2017 година на ПГИ „Иван Илиев“ – утвърден бюджет