Национално състезание за икономисти на английски език 2015/2016 година

Организацията и провеждането на състезанието се осъществяват в партньорство между Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“ гр. Благоевград, Американски университет в България и подкрепата на РИО – Благоевград.

І. ЦЕЛЕВА ГРУПА В СЪСТЕЗАНИЕТО

Ученици от ХІ и XII клас на професионалните гимназии по икономика и професионални гимназии с икономически специалности.

Финансово-стопанска гимназия „Атанас Буров“ Хасково
Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“ Добрич
Професионална гимназия по машиностроене „Петко Рачов Славейков“ Якоруда
Професионална гимназия по икономика „Професор доктор Димитър Табаков“ Сливен
Професионална гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов“ Велинград
Старопрестолна гимназия по икономика Велико Търново
Професионална гимназия по ядрена енергетика „Мария Склодовска – Кюри“ Белене
Професионална Гимназия по Селско Стопанство“Васил Левски“ Първомай
Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ Варна
Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“ Сандански
Професионална гимназия по икономика Перник
ПГИМ „Йордан Захариев“ Кюстендил
ПГИ „Иван Илиев“ Благоевград

ІІ. ЕТАПИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

І кръг – Тест за определяне на нивото на подготовка по английски език.

Дата на провеждане – 18.02.2016 година.

Участвали 42 ученици

ІІ кръг – Есе  на тема „Моята бизнес мечта“

Дата на провеждане – 10.03.2016 година.

Класирани 36 ученици

ІІI кръг-  Бизнес в България  /изготвяне и защита на презентация на английски език за разработване на бизнес в населено място в България/.

Участници-  Класиралите се  ученици от професионални гимназии по икономика и други професионални гимназии с икономически специалности от 1 до 18 място.

Допуснати до участие 18 ученици от 13 професионални гимназии

Дата на провеждане – 22-23.04. 2016 година

Място за провеждане – гр. Благоевград,  Американски университет в България.

І ден:  22.04.2016 година

13.00-14.00 часа: Регистриране и настаняване на участниците.

14.00-19.00 часа: Представяне на участниците и работа по задачите.

ІI ден: 23.04.2016 година.

8.00-9.00 часа: Екипите довършват презентациите си.

9.00-11.00 часа: Представяне и защита на разработените бизнес идеи на английски език /до 20 минути/. Редът на представяне се определя от журито и се съобщава непосредствено преди излизането на съответния екип на сцената. Всички членове на екипа трябва да вземат участие в представянето и защитата на разработения бизнес.

11.00-11.30 часа: Работа на комисията по оценяване.Презентация на Американски университет в България.

11.30-12.30 часа: Обявяване на резултатите и награждаване.

Класиране – екипно

Първо, второ и трето място. Осъществява се съгласно следните критерии:

Официални гости:

  1. г-н Страци Кулински – президент на Американски университет в България – приветства участниците в състезанието
  2. г-н Ивайло Златанов – началник на РИО Благоевград – приветства участниците в състезанието
  3. г-жа Владимира Караджова – старши експерт по организация на средното образование в РИО Благоевград
  4. г-жа Ася Бояджиева-Пенкова – приветствие към участниците и придружаващите учители

Прочетен бе и  поздравителен адрес от г -жа Меглена Кунева – заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката.

 На 22.04.2016 г. бяха сформирани 6 отбора на лотариен принцип от по трима ученици, които трябваше да разработят бизнес идея за избрано населено място, изтеглено на лотариен принцип: Смолян, Благоевград, Видин, Кърджали, Сливен, Варна.

На 23.04.2016 г. – представяне и защита на разработените бизнес идеи на английски език.

Жури в състав:

Професор Джонатан Лайънс – департамент по бизнес от AUBG,

Владимира Караджова – РИО Благоевград,

Илиана Кадурина – старши учител по икономически дисциплини в ПГИ „Иван Илиев“ – Благоевград

Класиране:

I място – екип 1 в  състав: Теодора Стоянова – ПГИ „Иван Илиев“ – Благоевград; Мирослав Иванов – ПГИ „Иван Илиев“ – Благоевград и Лиляна Данева – ПГИ „Иван Богоров“ – Варна.

II място – екип 3  в състав – Таня Янакиева – ПГИ Перник; Димитър Шаламандов  и Ваня Чакърова – ЗПГ „Акад. Климент Тимирязев“ – Сандански

III място – екип 6 в състав Ивелин Тодоров – ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков“ – Сливен; Лазар Джаков – ЗПГ „Акад. Климент Тимирязев“ – Сандански; Димчо Госп одинов – ПГСС „Васил Левски“ – гр. Първомай.

Координатори по провеждане и организиране на състезанието:

Нина Стоицова помощник-директор по учебната дейност в ПГИ „Иван Илиев“,

Стефан Новоселски – Admissions Counselor in AUBG

Място на провеждане:

Аудиториум „Андрей Делчев“

Балкански Академичен Център

Американски университет в България