Стипендии

  • Месечни стипендии за първия учебен срок на учебната 2017/2018 г – заповед
  • Правила за получаване на стипендии от учениците на ПГИ „Иван Илиев“ – Благоевград след завършено основно образование /в сила от 15.05.2017 г./ – виж