Стипендии

  • Правила за получаване на стипендии от учениците на ПГИ „Иван Илиев“ – Благоевград след завършено основно образование /в сила от 15.05.2017 г./ – виж
  • Правила за получаване на стипендии от ученици на ПГИ „Иван Илиев“ след завършено основно образование /в  сила от 25.10.2016 г./ – виж
  • Месечни стипендии за първия учебен срок на учебната 2016/2017 г – заповед
  • Правила за получаване на стипендии от ученици на ПГИ „Иван Илиев“ след завършено основно образование /в сила от 15.09.2016 г./- виж