Изпитни сесии

За ученик в XII  клас в самостоятелна форма на обучение по специалност „Икономика и мениджмънт“ за учебната 2019/2020 година, считано от 13.02.2020 г.,  изпитите да бъдат организирани в три изпитни сесии, както следва:

–  февруари – март изпитна сесия (редовна) – от 17.02.2020 г. до 11.03.2020 г.
–  март – април сесия  (първа поправителна) – от 12.03.2020 г. до 07.04.2020 г.
–  април-май изпитна сесия  (втора поправителна) – от 08.04.2020 г. до 14.05.2020 г.


За ученичка в XII клас, записана в самостоятелна форма на обучение по специалност „Икономика и мениджмънт“ за учебната 2019/2020 година, считано от 20.12.2019 г. изпитите да бъдат организирани в три изпитни сесии, както следва:

  • февруарска изпитна сесия (редовна) – от 06.02.2020 г. до 29.02.2020 г.
  • мартенска сесия (първа поправителна) – от 02 до 31 март 2020 г.
  • априлска изпитна сесия (втора поправителна) – от 01 до 30 април 2020 г.

За ученик в XII клас, записан в самостоятелна форма на обучение по специалност „Оперативно счетоводство“ за учебната 2019/2020 година, считано от 10.01.2020 г., изпитите да бъдат организирани в три изпитни сесии, както следва:

  • февруарска изпитна сесия (редовна) – от 03.02.2020 г. до 28.02.2020 г.
  • мартенска сесия (първа поправителна) – от 02 до 31 март 2020 г.
  • априлска изпитна сесия (втора поправителна) – от 01 до 30 април 2020 г.