Заседания на обществен съвет

ПОКАНА ОТ КРАСИМИРА МАНИКАТОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ ПГИ „ИВАН ИЛИЕВ“ – БЛАГОЕВГРАД за провеждане на заседание – 18.10.2019 г.

Покана за среща на родителите на 29.10.2019 г. за провеждане на заседание

Покана за среща на родителите на 11.10.2019 г. за провеждане на заседание  

ПОКАНА ОТ КРАСИМИРА МАНИКАТОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ ПГИ „ИВАН ИЛИЕВ“ – БЛАГОЕВГРАД за провеждане на заседание – 10.09.2019 г.

ПОКАНА ОТ КРАСИМИРА МАНИКАТОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ ПГИ „ИВАН ИЛИЕВ“ – БЛАГОЕВГРАД за провеждане на заседание – 08.07.2019 г.

ПОКАНА ОТ КРАСИМИРА МАНИКАТОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ ПГИ „ИВАН ИЛИЕВ“ – БЛАГОЕВГРАД за провеждане на заседание – 24.04.2019 г.

ПОКАНА от ОТ КРАСИМИРА МАНИКАТОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ ПГИ „ИВАН ИЛИЕВ“ – БЛАГОЕВГРАД
за провеждане на заседание

Покана от Красимира Маникатова председател на обществения съвет при ПГИ „Иван Илиев“ – Благоевград за провеждане на заседание – 10.07.2018 г.

Покана от Красимира Маникатова председател на обществения съвет при ПГИ „Иван Илиев“ – Благоевград за провеждане на заседание – 22.01.2018 г.

Покана от Красимира Маникатова председател на общестpgiвения съвет при ПГИ „Иван Илиев“ – Благоевград за провеждане на заседание – 31.10.2017 г.

Покана от Красимира Маникатова председател на обществения съвет при ПГИ „Иван Илиев“ – Благоевград за провеждане на заседание.

Покана за  учредително събрание на обществения съвет към ПГИ  –  за представители на паралелките, избрани на родителска среща на 02.12.2016 г.

Покана за  провеждане на заседание на Обществения съвет при ПГИ “ Иван Илиев“ – Благоевград

П О К А Н А от Ася Бояджиева-Пенкова – директор на ПГИ „Иван Илиев“ – Благоевград, за свикване на събрание по паралелки, във връзка с предстоящо създаване на Обществен съвет към училището.