Национална програма „Заедно за всяко дете“

Модул „Добри практики за взаимодействие на образователните институции с родителите“

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА: НАШЕТО УЧИЛИЩНО СЕМЕЙСТВО

Основни цели:

 1. Създаване на условия за разширяване на сътрудничество между родителите и учителите с цел синхронизиране на усилията им за личностно и професионално развитие на учениците;
 2. Повишаване на знанията и уменията на родителите – разпознаване, превенция и предотвратяване на негативни прояви от страна на техните деца;
 3. Засилване интереса и активността на родителите към бъдещи партньорски взаимоотношения.

Очаквани резултати:

 1. Участие на родители в съвместни дейности на училищно и извънучилищно ниво, които са предпоставка за трайно партньорство, доверие и привързаност между семейството и училището;
 2. Подобрени знания и умения на родителите относно разпознаване, превенция и предотвратяване на негативни прояви от страна на техните деца;
 3. Заявен интерес и желание за съдействие от страна на родители и ученици за участие в бъдещи съвместни училищни мероприятия.

Основни дейности:

 • „Моето съкровище“ – тренинг с участието на родители, ученици и родители;
 • „Поглед в семейното огледало. Обмен на гледни точки“ – тренинг с участието на родители, учители и ученици;

Игра „Попитай и аз ще ти кажа“

 • Включване на родители в организиране и провеждане на състезание по природни науки „Да научим заедно“ с участие на отбори на ученици и родители по повод празника на училището;
 • Отбелязване на Международния ден на семейството под надслов: „Семейството – едно от чудесата на природата“ – тиймбилдинг с програма;

Радиопредаване в Радио Благоевград – „С открити карти“, водено от Силвия Домозетска с участници в тиймбилдинга „Нашето училищно семейство“ по НП „Заедно за всяко дете“, Модул 2 – „Добри практики за взаимодействие на образователните институции с родителите“.

Кулинарно състезание

Игра „На лов за легенди и съкровища“

Танцов конкурс

Закриване и награждаване

 • Изработване на макети по повод „Деня на Земята“ (свързани с география и икономика; екология и фолклор;
 • Училище привлекателно за моето дете;