КЛУБ „Офис – специалист“

Ръководител – Екатерина Бонева – Дамянова – заместник – директор по учебната дейност

Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“ е едно от най-предпочитаните учебни заведения от ученици и родители в Благоевград и областта. В училището има традиции да се работи с талантливи и изявени деца и да се участва в различни национални форуми. Със своите постижения и ентусиазъм за работа учениците ни доказаха, че информационните технологии могат и трябва да се използват за обогатяване на учебния процес, както и че ние, преподавателите, трябва да им подадем ръка, за да извървим заедно пътя към успеха.
Получаването на удостоверение от МОН за успешно представяне на националното онлайн оценяване на дигитални компетентности – самостоятелно ниво на владеене по европейската референта рамка за оценяване и сертифициране от Microsoft е прекрасен начин, по който учениците се включват в работната сила в сферата на ИТ с доказани технически умения. Изпитите за получаване на удостоверение за ниво на дигитални компетентности и сертифициране доста надхвърлят обикновеното изпитване за познания за продукти от офис пакета на Майкрософт. На изпитваните ученици се представят ситуации, в които те трябва да прилагат своите познания, да анализират технически решения, да разрешават проблеми и да вземат решения. За явяване на тези изпити изискванията и критериите са много високи и затова смятам, че участието на учениците в клуб Офис специалист ще им позволи да постигнат желани резултати.

ЦЕЛИ: Усвояване на знания и формиране на умения за съставяне на интегрирани документи, компютърни презентации и електронни таблици, работа с функции, създаване и редактиране на графики, филтриране и сортиране на данни и решаване на практически задачи, казуси.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Успешното представяне на националното онлайн оценяване на дигитални компетентности в края на 10 клас.

Представителна изява

На 13 юни 2019 г., учениците от клуб „Офис специалист“ се явиха на Национално външно оценяваме на дигиталните компетенции, организирано от МОН.
Формат на Националното онлайн външно оценяване:

  • Първи модул (30 т.) – включва тестови въпроси от три вида: с един верен избираем отговор с повече от един верен избираем отговор и с кратък свободен отговор. Оценяването е автоматично от системата. Време за решаване – 30 мин.
  • Втори модул (30 т.) – практическа задача, резултатът от която се изпраща чрез системата за оценяване от учител. Време за решаване – 60 мин.

Общо (60 т.) – времетраене 90 мин.(два учебни часа).
Резултатите са впечатляващи:

  • Всички ученици от клуба получават сертификат – САМОСТОЯТЕЛНО НИВО НА ВЛАДЕЕНЕ НА ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ ПО ЕВРОПЕЙСКАТА РЕФЕРЕТНА РАМКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ.
  • Средният брой точки на учениците от клуба е 54 т.е. 81 % успеваемост.
  • Средният успех на учениците от Националното онлайн оценяване е Отличен 5,75.

Ученичката Ива Радославова Стамболийска има максимален брой точки – 100.
Благодаря на всички ученици от клуба за сериозното отношение и положеният труд!!!