Клуб „Живей здравословно“

Ръководител: Галина Юнакова – учител по биология и здравно образование

„Здравето е най-важният фактор, който ни прави щастливи. То зависи от нашето хранене, прием на течности, движение, сън, хигиена, чисти мисли и добри дела“. Основните акценти при здравословния начин на живот са рационално хранене, правилна хидратация, активно движение, опазване на околната среда и увереност в собствените сили и възможности. Това са и основните въпроси, които ще бъдат разглеждани в клуб „Живей здравословно“, при което учениците ще усвоят умения и компетентности за самоконтрол на собственото си здраве и предпазване от рискови за здравето ситуации.

ЦЕЛИ: Учениците:

 • Да усвоят знания за здравословен начин на живот и за взаимовръзката между човека и околната среда;
 • Да придобият знания за здравословно хранене – как и с какво да се храним, за да бъдем здрави;
 • Да разберат значението на плодовете и зеленчуците за човешкото здраве;
 • Да осъзнаят факта, че движението е неразделна част от здравословния начин на живот;
 • Да осъзнаят ползата от добрата хидратация за човешкия организъм;
 • Повишат мотивацията си за лично екологично възпитание и култура.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Учениците:

 • Да изградят в съзнанието си модели за целесъобразен и здравословен начин на живот;
 • Да оценят значението на здравословния режим на хранене за правилното функциониране на човешкия организъм;
 • Да усвоят умения и компетентности за самоконтрол на собственото си здраве и предпазване от рискови за здравето ситуации;
 • Да се стимулират да споделят и реализират свои идеи, да подобряват работата си в екип;
 • Повишат мотивацията си за учене, чрез придобиване на по-висока увереност в собствените сили и знания;
 • Придобият знания и компетентности, които не са част от задължителната училищна подготовка.

Представителна изява:

На 23.04.2019 г. в ПГИ „Иван Илиев“ се проведе представителна изява на клуб по интереси „Живей здравословно“ на тема: „От нищо – нещо и още нещо“ с ръководител Галина Юнакова. 
Учениците от клуба в ролята на манекени представиха изработени от тях мулажни облекла – т.е. облекла от отпадъчни материали. „Мулаж“ е френска дума, която в превод на български означава: „точно копие с оригинала“. Мулажното облекло се изработва от подръчни материали като хартия, картон, найлон или от по-нетрадиционни като фолио, пластмасови бутилки или капачки. Условието е да не се използват шевни тигели, а съединяването на детайлите да става с тиксо, карфици или телбод. Изработването е трудоемко и изисква голяма фантазия и сръчност, но ефектът е уникален и неповторим. 
Целта на изявата бе да се обърне внимание на необходимостта от намаляване на количеството отпадъци, които изхвърляме ежедневно. Опазването на околната среда е въпрос на осъзнаване на нуждата от него. Всеки един от нас може да промени мисленето и навиците си за да се намали вредата върху природата. Околната среда принадлежи на всички нас и отразява това, което вършим с нея. Проблемът започва и свършва с човека. Решението също!

ПРИРОДАТА МОЖЕ БЕЗ НАС, НО НЕ И НИЕ БЕЗ НЕЯ!