Клуб „Език – текст – свят“

Ръководител: Десислава Кирякова – старши учител по български език и литература

В клуба ще вземат участие ученици от VІІІ клас, които проявяват интерес към езика и желаят да усъвършенстват уменията си за създаване на собствени аргументативни текстове, да формират критично мислене и уменията за извличане на съществена информация от чужди текстове. Осмокласниците ще имат възможност да се запознаят с текстовете на останалите участници в клуба, а също така ще коментират композиционните и смисловите особености на създадените текстове, авторския стил, ще усъвършенстват езиковите си компетентности.
С развитието на технологиите се дава възможност за използване на информация от различни електронно базирани източници, но е важно и изграждане на умение у учениците за правилния подбор на тази информация.

ЦЕЛИ:

  • Да се изградят у учениците умения за създаване на собствени текстове (есета, съчинения, стихотворения);
  • Да се изградят умения за извличане на информация от текстове и да се подобри функционалната им грамотност;
  • Да се усъвършенства умението на учениците за аналитично четене и съпоставка на текстове, които са изучени в часовете по литература с текстове, създадени от тях самите;
  • Да се повишат дигиталните им компетентности чрез използване на книги от електронни библиотеки и други електронно базирани източници.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

  • Създаване на писмени текстове, съобразени с книжовните езикови правила;
  • Извличане и обработване на информация от текстове в съответствие с книжовните езикови правила;
  • Съпоставяне на изучените в часовете по литература текстове с текстове, съставени от тях самите, въз основа на обща жанрова принадлежност;
  • Използване на книги от електронни библиотеки и на мултимедия за представяне на продукти от изпълнение на конкретна задача – изследователска, комуникативна или творческа.
  • Общуване чрез изразяване и разбиране на различни гледни точки.

Представителна изява:

Представителна изява на клуба по интереси „Език – текст – свят“ се състоя на 26.06. 2019 г.. Учениците представиха пред публика своите есета.