Клуб „Активни европейци“

Ръководител: Янка Стоянова – старши учител по история и цивилизация

Всеки гражданин на ЕС се намира в един от пет възможни етапа на европейското гражданство: някои хора не са запознати, други са запознати с ЕС, трети имат по-задълбочени познания за него, четвърти имат демократични умения, а пети са активни европейски граждани. Хората се развиват в посока към активно европейско гражданство чрез четири вида дейности: дейности, които повишават осведомеността, дейности, които информират, дейности за обучение в демократични/ граждански умения и дейности, които насърчават хората да бъдат активни европейски граждани. Чрез обучение, презентации, табла, викторини и игри учениците ще придобият знания за ЕС и самочувствие на активни европейски граждани.

ЦЕЛИ:

  • Учениците да се осведомят относно Европейския съюз (ЕС), относно европейското гражданство и парламентарна демокрация, относно Европейския парламент (ЕП) като институция, която представлява гласовете на гражданите на ЕС;
  • Учениците да възприемат ценностите на ЕС, да развиват отворено съзнание и цялостно критично отношение, да си създават мнение по актуалните теми за ЕС;
  • Учениците да разберат, че е важно да се гласува на европейските избори, да се запознават със своите демократични права и отговорности и ги възприемат, да стават активни европейски граждани, убедени във важността на гласуването на местни, национални и европейски избори и да насърчават връстниците си да правят същото.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

  • Учениците да научат как, кога и защо е бил създаден Европейският съюз, как е продължил да се разраства, кои държави са негови членки.
  • Учениците да знаят правата и задълженията, произтичащи от европейското гражданство;
  • Учениците познават ролята, която ЕП играе в европейския процес на вземане на решения и възможностите за реализация, които предоставя ЕС;
  • Учениците да разберат важността на демократичния процес и гласуването на национални и европейски избори;
  • Учениците да подобрят демократичните си умения: да се научат как да вземат под внимание мнението на другите, как да формират собствено мнение, как да представят предложението си и как да говорят пред аудитория.

Представителна изява

По повод Деня на Европа и предстоящите европейски избори на 8 май 2019г учениците от клуб „Активни европейци“ към ПГИ „Иван Илиев“, съвместно с ЕИЦ „Европа директно“ – Благоевград, организираха Младежки диалог „Аз и дебатът за бъдещето на ЕС“. Мястото на събитието беше Регионален исторически музей. Присъстваха ученици и учители от няколко училища в града – Професионална гимназия по икономика, Природо – математическа гимназия, Национална хуманитарна гимназия и Средно общообразователно училище с изучаване на чужди езици. Гост беше и г-жа Текерска от РУО, Благоевград.

Уводната сесия беше открита от г-жа Хаджикосева – ръководител на ЕИЦ. Учениците от клуба представиха чрез презентация темата „Европа пред избор“ / Работа на ЕП – ежедневна политика и дългосрочни процеси; Ролята на ЕП в процеса на взимане на решения в ЕС; Европейските политически семейства и политическите възможности; Потенциално влияние на изборите през 2019г върху бъдещето на ЕС/

След забавна игра за опознаване учениците бяха разделени в 5 групи и започнаха паралелни дискусии по теми / 1. Да гласуваме или да не гласуваме на европейските избори – какво е значението им?; 2. За какво трябва да се използват европейските пари?; 3. Какво мислите за Брекзит?; 4. Как разбирате израза „Повече Европа в България“?; 5. Как виждаме бъдещето на ЕС? / ЕС , обединен само около свободен пазар или ЕС, основан на общи действия в различни области като миграция, отбрана, финанси, външна политика?/

Всяка група представи тезата си и отговори на поставените въпроси от останалите групи. Всички се включиха в Общата дискусия „Какво всъщност искаме от ЕС?“. Демонстрираха се интерес, знания, толерантност, работа в екип и като цяло поведение на активни европейски граждани. Навършилите 18 години ученици изразиха готовността си да упражнят правото си на глас. Удовлетворението от събитието беше за всички участници, които получиха и сертификати.