Еразъм+, КД 1 – 2019 година

ПРОЕКТ 2019-1-BG01-KA101-061759, Програма „Еразъм+“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Училищно образование“

„ПРЕДПРИЕМЧИВИ, МОТИВИРАНИ И КРЕАТИВНИ В ИНТЕРНАЦИОНАЛНОТО УЧИЛИЩЕ НА 21 ВЕК “

Цел: Основната цел на проекта е участниците да посетят различни курсове и след тяхното приключване, да споделят опит с колегите си и да приложат наученото в практиката.

ОДОБРЕНИ КУРСОВЕ:

 • Exeter UK, Better English for Teachers /По-добър английски/ – Обединеното Кралство

Този курс е предназначен за учители, които желаят да подобрят знанията си на английски език, както и способността им да използват английски език по-уверено и точно.

Период на мобилността 28.07.2019 г. – 11.08.2019 г.

 • Creativity, Innovation, Motivation and New Teaching Methodologies / Методологии на творчеството, иновациите, мотивацията и новите методи на преподаване/ – Флоренция, Италия

Този курс е създаден за учители, които искат да научат повече за управлението на ефективна и актуална класна стая, която насърчава участието и ангажираното обучение, използвайки творчеството и най-новите инструменти в класната стая.

Период на мобилността  05.08. 2019 г. – 16.08.2019 г

 • Teaching strategies, conflict management and emotional literacy / Учебни стратегии, управление на конфликти и емоционална грамотност / – Барселона, Испания

Този курс е създаден за учители, които искат да насърчат по-оживена среда, за да насърчат интереса към ученето, както и да разберат динамиката на групата и как те влияят на класната стая.

Период на мобилността 19.08.2019г. – 30.08.2019 г.

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР:

КАЧЕСТВЕНИ КРИТЕРИИ:

 1. Да показват желание и умение за работа в областта на практическата подготовка на учениците.
 2. Да притежават добри комуникативни способности.
 3. Да умеят да работят в екип.
 4. Отговорно и качествено да извършват възложената работа.
 5. Да проявяват гъвкавост и се адаптират към различни ситуации.

КОЛИЧЕСТВЕНИ КРИТЕРИИ:

 1. Участие в разработването на проектното предложение „Предприемчиви, мотивирани и креативни в интернационалното училище на 21 век“– 25 точки.
 2. Мотивационно писмо за участие в проекта, в което да са изложени конкретни предложения за използване на придобития нов опит в бъдещата работа на кандидата с цел осигуряване устойчивостта на проекта – 25 точки.
 3. Използване на информационни технологии, интерактивни методи и дигитални компетенции в своята работа.
 4. Ниво на владеене на английски език – минимум (ниво А2+) /представяне на езиков паспорт за самооценка и/или сертификати, при наличие на такива/.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 • Заявление – изтегли от тук
 • Мотивация -изтегли от тук

Краен срок за подаване на документи – 20 юни 2019 година