Група по БЕЛ

Група за преодоляване на обучителни затруднения по български език и литература – ръководител госпожа Светлана Трендафилова, учител по български език и литература;