СЪОБЩЕНИЕ

След трети етап на класиране за прием на ученици в VIII клас за учебната 2020/2021 година в ПГИ „Иван Илиев“ – Благоевград  е обявено едно незаето място в специалност „Икономика и мениджмънт“. 
Заявления за участие в четвърти етап на класиране за попълване на незаетото място ще се приемат в канцеларията на училището на 27 и 28 август 2020 г. от 8:00 до 12:00 и от 12:30 до 16:30 часа. 
Необходимо е да се представят:

  1. Свидетелство за завършено основно образование  (оригинал);
  2. Медицинско свидетелство (оригинал). 

Обявяване на класирането: 01.09.2020 г.

Записване на приетия ученик: на 02.09.2020 г. в канцеларията на училището от 8:00 до 12:00 и от 12:30 до 18:00 часа.


НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ, ЖЕЛАЕЩИ ДА ПОЛЗВАТ ОБЩЕЖИТИЕТО НА ПГИ „ИВАН ИЛИЕВ“


ПРИЕМ 2020/2021


СВОБОДНИ МЕСТА

  • Едно свободно място за попълване за учебната 2020/2021 година в IX в клас, специалност „Оперативно счетоводство“, професионално направление „Счетоводство и данъчно облагане“.

Графици за провеждане на консултации и приравнителни изпити за учебната 2019/2020 година


 Графици за провеждане на изпити, самостоятелна форма на обучение, учебна 2019/2020 година


Ако търсите работа или искате да замествате в ПГИ „Иван Илиев“, моля попълнете бланката – тук