ПРИЕМ 2020/2021


Свободни места за попълване, съгласно чл. 104, ал.1 и ал.2 от Наредба 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование


Тържествено изпращане на зрелостниците на ПГИ„Иван Илиев“, Випуск 2020


Представителни изяви на групи занимания по интереси:


 Графици за провеждане на изпити, самостоятелна форма на обучение, учебна 2019/2020 година


ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
 От 26.03.2020 г. (четвъртък) провеждането на дистанционно обучение в ПГИ „Иван Илиев“ чрез платформата на Microsoft „Teams“ да се осъществява при спазване на утвърденото седмично разписание на учебните часове за II срок на учебната 2019/2020 година при следния времеви график:

2. Дистанционните часове и консултациите следват утвърденото седмично разписание за II срок на учебната 2019/2020 година в ПГИ „Иван Илиев“. 
3. Всеки ученик и родител получава информация за организацията на дистанционното обучение от класния ръководител и може да комуникира с него на обявените и-мейли в платформата, на електронен дневник Школо и на интернет страницата на училището. 
4. Използваната електронна платформа за реализиране на дистанционното обучение е Microsoft Teams. Всички образователни ресурси са качени в класните стаи в Microsoft Teams.
5. Съвети за родители – личните ви данни и интернет.
6. Съвети за ученици – личните ви данни и интернет. 
7. Форма за обратна връзка с родители.
8.
График за провеждане на консултации с ученици в посока подготовка за ДЗИ чрез Microsoft Teams.
8. Период за провеждане на дистанционното обучение – от 18.03.2020 г. до 30.06.2020 година.

Важно!!! Всеки ученик трябва да разполага задължително с микрофон и високоговорители/слушалки и препоръчително уеб камера към своя компютър.  Ако използвате таблет, смартфон или лаптоп, вие вече разполагате с тях.


Ако търсите работа или искате да замествате в ПГИ „Иван Илиев“, моля попълнете бланката – тук