График за провеждане на мероприятията във връзка с патронния празник на училището – заповед


График за дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване на втора и трета степен на професионална квалификация през учебната 2017/2018 година


Ако търсите работа или искате да замествате в ПГИ „Иван Илиев“, моля попълнете бланката – тук