24 МАЙ
ДЕН НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ И КУЛТУРА

ПЛАН – ПРИЕМ 2020/2021 ГОДИНА


 Графици за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка, самостоятелна форма на обучение, сесия май – юни, учебна 2019/2020 година


ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
 От 26.03.2020 г. (четвъртък) провеждането на дистанционно обучение в ПГИ „Иван Илиев“ чрез платформата на Microsoft „Teams“ да се осъществява при спазване на утвърденото седмично разписание на учебните часове за II срок на учебната 2019/2020 година при следния времеви график:

2. Дистанционните часове и консултациите следват утвърденото седмично разписание за II срок на учебната 2019/2020 година в ПГИ „Иван Илиев“. 
3. Всеки ученик и родител получава информация за организацията на дистанционното обучение от класния ръководител и може да комуникира с него на обявените и-мейли в платформата, на електронен дневник Школо и на интернет страницата на училището. 
4. Използваната електронна платформа за реализиране на дистанционното обучение е Microsoft Teams. Всички образователни ресурси са качени в класните стаи в Microsoft Teams.
5. Съвети за родители – личните ви данни и интернет.
6. Съвети за ученици – личните ви данни и интернет. 
7. Форма за обратна връзка с родители.
8.
График за провеждане на консултации с ученици в посока подготовка за ДЗИ чрез Microsoft Teams.
8. Период за провеждане на дистанционното обучение – от 18.03.2020 г. до 30.06.2020 година.

Важно!!! Всеки ученик трябва да разполага задължително с микрофон и високоговорители/слушалки и препоръчително уеб камера към своя компютър.  Ако използвате таблет, смартфон или лаптоп, вие вече разполагате с тях.


Мерки за ограничване на заболявания от грип и остри респираторни заболявания


СЪОБЩЕНИЕ!!!  ПГИ „Иван Илиев“ обявява:

  1. Едно свободно място в  Х а  клас, специалност „Банково дело”, професионално направление „Финанси, банково и застрахователно дело“, прием след VII клас;
  2. Едно свободно място в  Х г  клас, специалност „Икономическа информатика”, професионално направление „Приложна информатика“, прием след VII клас;
  3. Две свободни места в  ХII а  клас, специалност „Банково дело”, професионално направление „Финанси, банково и застрахователно дело“, прием след VII клас;
  4. Две свободни  места в  ХII в  клас, специалност „Оперативно счетоводство”, професионално направление „Счетоводство и данъчно облагане“, прием след VII клас;
  5. Три свободни места в  ХII г  клас, специалност „Икономическа информатика”, професионално направление „Приложна информатика“, прием след VII клас;
  6. Три свободни места в  ХII д  клас, специалност „Оперативно счетоводство”, професионално направление „Счетоводство и данъчно облагане“, прием след VIII клас;

Приемането на документи се извършва в канцеларията на ПГИ „Иван Илиев“ от 22 юли 2019 г. до явяване на кандидат за попълване на съответното място.


Ако търсите работа или искате да замествате в ПГИ „Иван Илиев“, моля попълнете бланката – тук