ПОКАНА

Ръководството и целият колектив на ПГИ „Иван Илиев“ канят всички учители, ученици и родители, които са били и са част от 70-годишната история на гимназията на празничен юбилеен концерт, който ще се проведе на 26 ноември 2019 година от 18:00 часа в зала „Яворов“ – Благоевград.

Ще бъдем благодарни за всяка форма на подкрепа във връзка с осъществяването на юбилея.

За повече информация: 073/88-52-88 всеки делничен ден от 08:00 до 16:30 часа.


 Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Дейност 1

От 19.10.2019 г. до 20.10.2019 г., учители от Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“, участваха в обучение на тема: Индивидуализиране на обучението с  електронни учебни системи.
Повече информация


График за предварителна езикова подготовка на учениците, кандидатстващи за включване в трети поток по проект „Проучване и усвояване на добри европейски практики за електронна обработка на финансово-счетоводна информация“


 В света на книгите!
Ученици от общежитието на ПГИ „Иван Илиев“  посетиха филиала на читалищната библиотека в кв .“Еленово“ – Благоевград, където ….


СЪОБЩЕНИЕ!!!  ПГИ „Иван Илиев“ обявява:

  1. Едно свободно място в  Х а  клас, специалност „Банково дело”, професионално направление „Финанси, банково и застрахователно дело“, прием след VII клас;
  2. Едно свободно място в  Х г  клас, специалност „Икономическа информатика”, професионално направление „Приложна информатика“, прием след VII клас;
  3. Две свободни места в  ХII а  клас, специалност „Банково дело”, професионално направление „Финанси, банково и застрахователно дело“, прием след VII клас;
  4. Две свободни  места в  ХII в  клас, специалност „Оперативно счетоводство”, професионално направление „Счетоводство и данъчно облагане“, прием след VII клас;
  5. Три свободни места в  ХII г  клас, специалност „Икономическа информатика”, професионално направление „Приложна информатика“, прием след VII клас;
  6. Три свободни места в  ХII д  клас, специалност „Оперативно счетоводство”, професионално направление „Счетоводство и данъчно облагане“, прием след VIII клас;

Приемането на документи се извършва в канцеларията на ПГИ „Иван Илиев“ от 22 юли 2019 г. до явяване на кандидат за попълване на съответното място.


Ако търсите работа или искате да замествате в ПГИ „Иван Илиев“, моля попълнете бланката – тук