БЛАГОДАРИМ ВИ РОДИТЕЛИ!
 
       Уважаеми родители, през последните седмици се наложи да тестваме цялата ни образователна система.
       Всички наши педагогически методики, знания и умения бяха поставени на изпитание. За всички нас – това  беше за  ……. прочети обръщението.

 На 03 април 2020 г. организацията на учебния процес да протече съгласно утвърденото седмично разписание за втори учебен срок и дистанционното обучениезаповед на Директора на ПГИ


ВАЖНО!!! ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
 От 26.03.2020 г. (четвъртък) провеждането на дистанционно обучение в ПГИ „Иван Илиев“ чрез платформата на Microsoft „Teams“ да се осъществява при спазване на утвърденото седмично разписание на учебните часове за II срок на учебната 2019/2020 година при следния времеви график:

2. Дистанционните часове и консултациите следват утвърденото седмично разписание за II срок на учебната 2019/2020 година в ПГИ „Иван Илиев“. 
3. Всеки ученик и родител получава информация за организацията на дистанционното обучение от класния ръководител и може да комуникира с него на обявените и-мейли в платформата, на електронен дневник Школо и на интернет страницата на училището. 
4. Използваната електронна платформа за реализиране на дистанционното обучение е Microsoft Teams.
5. Съвети за родители – личните ви данни и интернет.
6. Съвети за ученици – личните ви данни и интернет. 
7. Форма за обратна връзка с родители.
8. Период за провеждане на дистанционното обучение – от 18.03.2020 г.до 12.04.2020 година.

Важно!!! Всеки ученик трябва да разполага задължително с микрофон и високоговорители/слушалки и препоръчително уеб камера към своя компютър.  Ако използвате таблет, смартфон или лаптоп, вие вече разполагате с тях.


Мерки за ограничване на заболявания от грип и остри респираторни заболявания


Финансов иновационен лагер

На 24 и 25 февруари 2020 г., в JA StartUp Hambar се проведе Националното състезание по финансова грамотност – „Финансов Иновационен Лагер“. Събитието се организира за осма поредна година от Джуниър Ачийвмънт България в партньорство със Ситибанк, а в него взеха участие 61 ученици от 18 училища в 15 града всички, от които – прочети 


СЪОБЩЕНИЕ!!!  ПГИ „Иван Илиев“ обявява:

  1. Едно свободно място в  Х а  клас, специалност „Банково дело”, професионално направление „Финанси, банково и застрахователно дело“, прием след VII клас;
  2. Едно свободно място в  Х г  клас, специалност „Икономическа информатика”, професионално направление „Приложна информатика“, прием след VII клас;
  3. Две свободни места в  ХII а  клас, специалност „Банково дело”, професионално направление „Финанси, банково и застрахователно дело“, прием след VII клас;
  4. Две свободни  места в  ХII в  клас, специалност „Оперативно счетоводство”, професионално направление „Счетоводство и данъчно облагане“, прием след VII клас;
  5. Три свободни места в  ХII г  клас, специалност „Икономическа информатика”, професионално направление „Приложна информатика“, прием след VII клас;
  6. Три свободни места в  ХII д  клас, специалност „Оперативно счетоводство”, професионално направление „Счетоводство и данъчно облагане“, прием след VIII клас;

Приемането на документи се извършва в канцеларията на ПГИ „Иван Илиев“ от 22 юли 2019 г. до явяване на кандидат за попълване на съответното място.


Ако търсите работа или искате да замествате в ПГИ „Иван Илиев“, моля попълнете бланката – тук