ВАЖНО!!! За периода от 23.11.2020 г. до 04.12.2020 г. (вкл.) организацията на учебния процес да се реализира по следния начин:

 • Учениците от VIII, IX и XII клас да се завърнат в училище за присъствено обучение.
 • Учениците от X и XI клас да продължат обучението от разстояние в електронна среда в платформата “Microsoft Teams“ на Office 365.
 • Учебните занятия да се реализират при спазване на утвърденото седмично разписание за I учебен срок на учебната 2020/2021 г., както следва:
  • I-ва смяна/ сутрин – за учениците от VIII, IX и X клас: начало на учебните занятия 07.30 ч., край 13.05 ч.
  • II-ра смяна – за учениците от XI и XII клас: начало на учебните занятия 13:30 ч., край 19:10 ч.
  • Продължителност на учебния час: 40 минути.
  • Отсъствията и оценките на учениците се отразяват в електронния дневник „Школо“ на ПГИ „Иван Илиев“.
 1. Учебните часове, консултациите, заниманията в клубовете по интереси и по проект „Подкрепа за успех“, се провеждат присъствено или в електронна среда от разстояние в синхрон с присъственото/ обучение в електронна среда, съгласно организацията на обучение в т.1, като следват утвърдените графици и седмично разписание за I учебен срок на учебната 2020/2021 г. в ПГИ „Иван Илиев“ при следния времеви график:

  VIII, IX и X клас

  XI и XII клас

  1

  7.30 – 8.10

  13.30 – 14.10

  2

  8.20 – 9.00

  14.20 – 15.00

  3

  9.10 – 9.50

  15.10 – 15.50

  4

  10.10 – 10.50

  16.10 – 16.50

  5

  10.55 – 11.35

  17.00 – 17.40

  6

  11.40 – 12.20

  17.45 – 18.25

  7/0

  12.25 – 13.05

  18.30 – 19.10

 


ГРАФИК 

за провеждане на предварителна езикова подготовка по английски на учениците, кандидатстващи за включване в първи поток на мобилността по проект „Моят първи стаж в Европа – възможност за бъдещо професионално развитие и културно обогатяване“, ,,Програма „Еразъм +“, КД 1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“ – тук


СВОБОДНИ МЕСТА

 • Едно свободно място за попълване за учебната 2020/2021 година в IX а клас, специалност  „Бизнес администрация“, професионално направление „Секретарски и административни офис дейности“.
 • Две свободни места за попълване за учебната 2020/2021 година в IX в клас, специалност „Оперативно счетоводство“, професионално направление „Счетоводство и данъчно облагане“.

Ако търсите работа или искате да замествате в ПГИ „Иван Илиев“, моля попълнете бланката – тук