Съгласно Заповед № РД 08-535/19.01.2018 г. на Директора на ПГИ се преустановява учебния процес за времето от 22 до 24 януари (включително), поради рязко завишаване на заболеваемостта от остри респираторни заболявания и грип и достигане на епидемични стойности в община Благоевград. 


Триумф на наши ученици в ХIX Национален конкурс по счетоводство за средношколци – повече информация


Първо място на петото национално състезание по банкиране, финансиране и бюджетиране под надслов „Бизнес проект и бизнес кредит“ –  повече информация


График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка
на Ива Георгиева Кузманова, ученичка от XI  клас, специалност „Бизнес администрация“, самостоятелна форма на обучение


График за дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване на втора и трета степен на професионална квалификация през учебната 2017/2018 година


Ако търсите работа или искате да замествате в ПГИ „Иван Илиев“, моля попълнете бланката – тук