Предоставяне на информация на зрелостниците, желаещи да се запознаят с оценките и грешките в писмените работи и практическите задания от държавните изпити за придобиване на СПК по теория и практика на професията, сесия юни 2017/2018 учебна година.


 Запознаване на зрелостниците с оценените им изпитни работи по първи и втори ДЗИ.


 ПРИЕМ 2018/2019 учебна година


ПГИ „Иван Илиев“ – гр. Благоевград обявява едно свободно място в VIII клас, специалност „Икономическа информатика“повече информация  


  План за провеждане на последователна и целенасочена информационна кампания за държавните зрелостни изпити за учебната 2017/2018 година

 ГРАФИК на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2017-2018 г

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити – заповед


Ако търсите работа или искате да замествате в ПГИ „Иван Илиев“, моля попълнете бланката – тук