ВАЖНО ЗА УЧЕНИЦИ! На вниманието на учениците, кандидатстващи за включване в трети поток по проект „БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ И ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА – ВЕРНИЯТ ПЪТ КЪМ УСПЕШНА КАРИЕРА“

Предварителната езикова подготовка по английски език започва на 04 септември 2018 г. /вторник/ от 8.30 часа в сградата на ПГИ.


ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛИ!  Стартира процедура за подбор на придружаващи учители по проект 2018-1-BG01-KA102-047296 „ПРОУЧВАНЕ И УСВОЯВАНЕ НА ДОБРИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ ЗА ЕЛЕКТРОННА ОБРАБОТКА НА ФИНАНСОВО- СЧЕТОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ“


 ПРИЕМ 2018/2019 учебна година


  План за провеждане на последователна и целенасочена информационна кампания за държавните зрелостни изпити за учебната 2017/2018 година

 ГРАФИК на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2017-2018 г

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити – заповед


ГРАФИК за дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване на втора и трета степен на професионална квалификация през учебната 2017/2018 година

 


Ако търсите работа или искате да замествате в ПГИ „Иван Илиев“, моля попълнете бланката – тук