ПРИЗНАНИЕ!!!
Среща на училището и бизнеса на Международния панаир в Пловдив


 ПЛАН – ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА


ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ


ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ


График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните изпити през учебната 2016/2017 г.

План за провеждане на информационна кампания за държавните зрелостни изпити за учебната 2016/2017 г.

Заповед за провеждане държавните зрелостни изпити


На основание чл.104, ал.1, т.1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование обявявам едно свободно (незаето) място в специалност „Оперативно счетоводство“ – прием след завършено основно образование за учебната 2016/2017 година.


Ако търсите работа или искате да замествате в ПГИ „Иван Илиев“, моля попълнете бланката – тук