ВАЖНО!!! На 20 октомври 2017 г. в сградата на ПГИ „Иван Илиев“ – гр. Благоевград ще се проведе родителска среща – заповед


График за дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване на втора и трета степен на професионална квалификация през учебната 2017/2018 година


Европейски ден на спорта в ПГИ „Иван Илиев“ – 29.09.2017 година


 По решение на Педагогическия съвет на ПГИ “ Иван Илиев“ – гр. Благоевград закупуването на учебници за учебната 2017/2018 година ще се извърши организирано със съдействието на Училищното настоятелство като половината – 50% от отстъпката ще остане за сметка на учениците, а останалата половина ще постъпи в сметката на Училищното настоятелство.

Учебници за учебна 2017/2018 година


Ако търсите работа или искате да замествате в ПГИ „Иван Илиев“, моля попълнете бланката – тук