ПРИЗНАНИЕ

ПГИ „Иван Илиев“ беше удостоено със сертификат Microsoft in Education за участието си в програмата Microsoft School.


График за провеждане на ученическите олимпиади в ПГИ “ Иван Илиев“ през учебната 2016/2017 година


На основание чл.104, ал.1, т.1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование обявявам едно свободно (незаето) място в специалност „Оперативно счетоводство“ – прием след завършено основно образование за учебната 2016/2017 година.

Дати за провеждане на държавни изпити по практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация през учебната 2016/2017 година.

График за дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните изпити по теория и практика на професията и специалността през учебната 2016/2017 година – сесия януари 2017.

 

Ако търсите работа или искате да замествате в ПГИ „Иван Илиев“, моля попълнете бланката – тук