ПГИ „Иван Илиев“ е включено в Програмата за училище посланик на Европейския парламент през учебната 2018/2019 г.


СЪОБЩЕНИЕ!!!  ПГИ „Иван Илиев“ обявява две свободни места за попълване:

  1. Едно свободно място за попълване за учебната 2018/2019 г. в VIII б клас, специалност „Икономика и мениджмънт”, професионално направление „Администрация и управление“.
  2. Едно свободно място за попълване за учебната 2018/2019 г. в IX г клас, специалност „Икономическа информатика“, професионално направление „Приложна информатика“.

Приемането на документи се извършва в канцеларията на ПГИ „Иван Илиев“ от 18 до 26 септември 2018 г.


ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ

 


СЪОБЩЕНИЕ!! По решение на Педагогическия съвет на ПГИ “ Иван Илиев“ – гр. Благоевград закупуването на учебници за учебната 2018/2019 година ще се извърши организирано със съдействието на Училищното настоятелство като половината – 50% от отстъпката ще остане за сметка на учениците, а останалата половина ще постъпи в сметката на Училищното настоятелство.
Списък учебници за учебната 2018/2019 година


Ако търсите работа или искате да замествате в ПГИ „Иван Илиев“, моля попълнете бланката – тук