График за провеждане на поправителни изпити  и график за провеждане на консултации с ученици – сесия септември за учебната 2015/2016  година

 Четири незаети места след трето класиране за прием на ученици след завършено основно образование в специалност „Оперативно счетоводство“ – заповед

  График за дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване втора и трета степен на професионална квалификация през учебната 2015/2016 – сесия септември

 Свободни места за попълване след  IX и X  клас за учебната 2016/2017 година – заповед

 Свободни места за попълване след VIII, IX, X и XI клас за учебната 2016/2017 година – заповед

План за провеждане на ДЗИ за 2015/2016 учебна година – виж 

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2015/2016 година – виж

Дати за провеждане на държавни изпити по теория и практика на професията и специалността  за придобиване  степен на професионална квалификация  през учебната 2015/2016 година – виж

  65 ГОДИНИ ПГИ – ЗНАНИЯ, УСПЕХИ,  АВТОРИТЕТ 

 Ако търсите работа или искате да замествате в ПГИ „Иван Илиев“, моля попълнете бланката – тук