На 24 март 2017 г. (петък) от 18.30 ч. в сградата на ПГИ „Иван Илиев“ ще се проведе родителска среща за родителите на учениците от VIII до XI клас. Заповед


ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ


График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните изпити през учебната 2016/2017 г.

План за провеждане на информационна кампания за държавните зрелостни изпити за учебната 2016/2017 г.

Заповед за провеждане държавните зрелостни изпити


ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

График на дейностите за ДИ по теория и практика за юнска сесия на учебната 2016/2017 година

Дати за провеждане на държавни изпити по практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация през учебната 2016/2017 година.


На основание чл.104, ал.1, т.1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование обявявам едно свободно (незаето) място в специалност „Оперативно счетоводство“ – прием след завършено основно образование за учебната 2016/2017 година.


 

Ако търсите работа или искате да замествате в ПГИ „Иван Илиев“, моля попълнете бланката – тук