В търсене на ученици и ментори за разработване на вдъхновяващи проекти, като партньори на Американския университет, ви представяме програмата Able Mentor Благоевград – виж

 

Учебници за учебната 2020/2021 година

  


 СЪОБЩЕНИЕ
за родителите на ученици, които са записани в VIII клас за учебната 2020/2021 година

Уважаеми родители, информираме ви, че във връзка с Постановление № 155 на МС от 21 юли 2020 година за определяне на размера и реда за отпускането и изплащането на еднократната помощ за ученици, записани в осми клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2020 – 2021 година, може да кандидатствате за получаване на помощ в размер на 250 лева, до 15 октомври 2020 година.


СВОБОДНИ МЕСТА

  • Две свободни места за попълване за учебната 2020/2021 година в IX в клас, специалност „Оперативно счетоводство“, професионално направление „Счетоводство и данъчно облагане“.

Ако търсите работа или искате да замествате в ПГИ „Иван Илиев“, моля попълнете бланката – тук