На основание чл. 104, ал. 2 от Наредба за организация на дейностите в училищното образование от 2016 година ОБЯВЯВАМ едно свободно място в VIII б клас, специалност „Икономика и мениджмънт“, прием след VII клас, считано от 21.09.2016 година.

Дати за провеждане на държавни изпити по практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация през учебната 2016/2017 година.

График за дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните изпити по теория и практика на професията и специалността през учебната 2016/2017 година – сесия януари 2017.

Срок за подаване на документи за месечни стипендии за първия учебен срок на 2016/2017 учебна година.

65 ГОДИНИ ПГИ – ЗНАНИЯ, УСПЕХИ,  АВТОРИТЕТ 

 

Ако търсите работа или искате да замествате в ПГИ „Иван Илиев“, моля попълнете бланката – тук