Стартира процедура за подбор на ученици от X и XI клас, за включване в трети поток  от целева група по проект 2017-1-BG01-KA102-035769 „Бизнес комуникации и професионална етика – верният път към успешна кариера“. Срок до 16 часа на 24.04.2018 година.

Необходими документи


 ПРИЕМ 2018/2019 учебна година


ПГИ „Иван Илиев“ – гр. Благоевград обявява едно свободно място в VIII клас, специалност „Икономическа информатика“повече информация    План за провеждане на последователна и целенасочена информационна кампания за държавните зрелостни изпити за учебната 2017/2018 година

 ГРАФИК на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2017-2018 г.

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити – заповед


Ако търсите работа или искате да замествате в ПГИ „Иван Илиев“, моля попълнете бланката – тук