План за провеждане на ДЗИ за 2015/2016 учебна година – виж 

  График за дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване втора и трета степен на професионална квалификация през учебната 2015/2016 – сесия юни

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2015/2016 година – виж

Дати за провеждане на държавни изпити по теория и практика на професията и специалността  за придобиване  степен на професионална квалификация  през учебната 2015/2016 година – виж

  65 ГОДИНИ ПГИ – ЗНАНИЯ, УСПЕХИ,  АВТОРИТЕТ 

 Ако търсите работа или искате да замествате в ПГИ „Иван Илиев“, моля попълнете бланката – тук