ПЛАН-ПРИЕМ В VІІI КЛАС В ПГИ „ИВАН ИЛИЕВ“ – БЛАГОЕВГРАД ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

График за дейностите по приемането на ученици в VIII клас  в ПГИ „Иван Илиев“ за учебната 2019/2020 година

Специалности, типови учебни планове, балообразуване, образци на документи за попълване при записване на ученици, срокове за записване … информация тук


ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ – ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 


СЪОБЩЕНИЕ!!!  ПГИ „Иван Илиев“ обявява четири свободни места за попълване:

  1. Едно свободно място за попълване за учебната 2018/2019 г. в VIII г клас, специалност „Бизнес администрация“, професионално направление „Секретарски и административни офис дейности“.
  2. Едно свободно място за попълване за учебната 2018/2019 г. в  IХ а  клас, специалност „Банково дело”, професионално направление „Финанси, банково и застрахователно дело“.
  3. Едно свободно място за попълване за учебната 2018/2019 г. в IX г клас, специалност „Икономическа информатика“, професионално направление „Приложна информатика“.
  4. Едно свободно място в ХI г клас, специалност „Икономическа информатика”, професионално направление „Приложна информатика“.

Приемането на документи за специалност „Бизнес администрация“ се извършва в канцеларията на ПГИ „Иван Илиев“ от 30 април 2019 г. до явяването на кандидат.

Приемането на документи за специалност „Банково дело“ се извършва в канцеларията на ПГИ „Иван Илиев“ от 11 февруари 2019 г. до явяването на кандидат.

Приемането на документи за специалност „Икономическа информатика“ в IX клас,  се извършва в канцеларията на ПГИ „Иван Илиев“ от  03 октомври 2018 г. до явяването на кандидат. 

Приемането на документи за специалност „Икономическа информатика“ в XI клас,  се извършва в канцеларията на ПГИ „Иван Илиев“ от  15 март 2019 г. до явяването на кандидат.


Ако търсите работа или искате да замествате в ПГИ „Иван Илиев“, моля попълнете бланката – тук