Свободни места за попълване след IX, X и XI клас за учебната 2017/2018 година – заповед

Свободнo място за попълване след IX клас за учебната 2017/2018 година


ПРОЕКТ 2017-1-BG01-KA102-035769
„БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ И ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА – ВЕРНИЯТ ПЪТ КЪМ УСПЕШНА КАРИЕРА“

 Стартира кампания за подбор на ученици от XI и XII клас за включване в първи поток от целева група.

  • Процедура – изтегли
  • Заявление за участие в подбор /по образец/ – изтегли
  • Мотивация за участие в мобилността – изтегли
  • Персонално дигитално портфолио – изтегли
  • Критерии за подбор на ученици  – изтегли

 Стартира кампания за подбор на придружаващи учители по икономически и счетоводни дисциплини от ПГИ „Иван Илиев”, по проект „Бизнес комуникации и професионална етика – верният път към успешна кариера“, Програма „Еразъм +”, КД1


 ПЛАН – ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА


ДЪРЖАВНИ КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните изпити по теория и практика на професията и специалността
за придобиване на втора и трета степен на професионална квалификация през учебната 2016/2017 година


ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните изпити през учебната 2016/2017


Ако търсите работа или искате да замествате в ПГИ „Иван Илиев“, моля попълнете бланката – тук