СЪОБЩЕНИЕ: На 31 октомври 2018 г. (сряда) в сградата на училището ще се проведе родителска среща – разпределение на паралелките по кабинети


ПГИ „Иван Илиев“ е включено в Програмата за училище посланик на Европейския парламент през учебната 2018/2019 г.


СЪОБЩЕНИЕ!!!  ПГИ „Иван Илиев“ обявява три свободни места за попълване:

  1. Едно свободно място за попълване за учебната 2018/2019 г. в VIII в клас, специалност „Оперативно счетоводство”, професионално направление „Счетоводство и данъчно облагане“.
  2. Едно свободно място за попълване за учебната 2018/2019 г. в IX г клас, специалност „Икономическа информатика“, професионално направление „Приложна информатика“.

Приемането на документи се извършва в канцеларията на ПГИ „Иван Илиев“ от 03 октомври 2018 година до явяването на кандидат


Ако търсите работа или искате да замествате в ПГИ „Иван Илиев“, моля попълнете бланката – тук