OТВОРЕНО ПИСМО ДО МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОТНОСНО: ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
Колективът на Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“ – Благоевград изразява желание за среща с Вас във връзка със ….. прочети


ОТВОРЕНО ПИСМО от педагогическия колектив на ПГИ „Иван Илиев“ – Благоевград

Изразяваме своето несъгласие с решението относно план-приема за 2019-2020 година.  За втора поредна година броят на паралелките в  ……. прочети

Призоваваме наши бивши ученици, родители и колеги да изразят своето отношение с изпращане на мнението си на електронната поща на училището или се подпишат в списък, в знак на подкрепа, който се намира във фоайето на 1 етаж в сградата на ПГИ „Иван Илиев“.


 ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА  НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ В СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ“ – СВИЩОВ


ПГИ „Иван Илиев“ е включено в Програмата за училище посланик на Европейския парламент през учебната 2018/2019 г.


СЪОБЩЕНИЕ!!!  ПГИ „Иван Илиев“ обявява три свободни места за попълване:

  1. Едно свободно място за попълване за учебната 2018/2019 г. в  IХ а  клас, специалност „Банково дело”, професионално направление „Финанси, банково и застрахователно дело“.
  2. Едно свободно място за попълване за учебната 2018/2019 г. в VIII в клас, специалност „Оперативно счетоводство”, професионално направление „Счетоводство и данъчно облагане“.
  3. Едно свободно място за попълване за учебната 2018/2019 г. в IX г клас, специалност „Икономическа информатика“, професионално направление „Приложна информатика“.

Приемането на документи за специалност „Банково дело“ се извършва в канцеларията на ПГИ „Иван Илиев“ от 11 февруари 2019 г. до явяването на кандидат.

Приемането на документи се извършва в канцеларията на ПГИ „Иван Илиев“ от 03 октомври 2018 година до явяването на кандидат


Ако търсите работа или искате да замествате в ПГИ „Иван Илиев“, моля попълнете бланката – тук