СЪОБЩЕНИЕ

На 21.10.2020 г. /сряда/от 12:00 часа в кабинет Физика и кабинет Биология ще се проведе онлайн тест за проверка на нивото на владеене на английски език за учениците, кандидатстващи за включване в първи поток на мобилността по проект 2020-1-BG01-KA102-078354Моят първи стаж в Европа – възможност за бъдещо професионално развитие и културно обогатяване


На вниманието на учителите по икономически и счетоводни дисциплини ! 

Срокът за подаване на документи за придружаващи учители  по проект 2020-1-BG01-KA102-078354Моят първи стаж в Европа – възможност за бъдещо професионално развитие и културно обогатяване“, Програма „Еразъм +“, КД 1 – „Образователна мобилност на граждани“, се удължава до 30.10.2020 година


СВОБОДНИ МЕСТА

  • Едно свободно място за попълване за учебната 2020/2021 година в IX а клас, специалност  „Бизнес администрация“, професионално направление „Секретарски и административни офис дейности“.
  • Две свободни места за попълване за учебната 2020/2021 година в IX в клас, специалност „Оперативно счетоводство“, професионално направление „Счетоводство и данъчно облагане“.

Ако търсите работа или искате да замествате в ПГИ „Иван Илиев“, моля попълнете бланката – тук