Графици за провеждане на държавен изпит по специалността за придобиване на степен на професионална квалификация – СЕСИЯ ЮНИ 2018 ГОДИНА


 ПРИЕМ 2018/2019 учебна година


ПГИ „Иван Илиев“ – гр. Благоевград обявява едно свободно място в VIII клас, специалност „Икономическа информатика“повече информация    План за провеждане на последователна и целенасочена информационна кампания за държавните зрелостни изпити за учебната 2017/2018 година

 ГРАФИК на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2017-2018 г.

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити – заповед


Ако търсите работа или искате да замествате в ПГИ „Иван Илиев“, моля попълнете бланката – тук