ПЛАН-ПРИЕМ В VІІI КЛАС В ПГИ „ИВАН ИЛИЕВ“ – БЛАГОЕВГРАД ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

График за дейностите по приемането на ученици в VIII клас  в ПГИ „Иван Илиев“ за учебната 2019/2020 година

Специалности, типови учебни планове, балообразуване, образци на документи за попълване при записване на ученици, срокове за записване … информация тук


СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, НАГРАДЕНИ С ГРАМОТА ЗА ПРИНОС В УТВЪРЖДАВАНЕ АВТОРИТЕТА НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА


СЪОБЩЕНИЕ!!!  ПГИ „Иван Илиев“ обявява:

  1. Едно свободно място в  Х а  клас, специалност „Банково дело”, професионално направление „Финанси, банково и застрахователно дело“, прием след VII клас;
  2. Едно свободно място в  Х г  клас, специалност „Икономическа информатика”, професионално направление „Приложна информатика“, прием след VII клас;
  3. Две свободни места в  ХII а  клас, специалност „Банково дело”, професионално направление „Финанси, банково и застрахователно дело“, прием след VII клас;
  4. Две свободни  места в  ХII в  клас, специалност „Оперативно счетоводство”, професионално направление „Счетоводство и данъчно облагане“, прием след VII клас;
  5. Три свободни места в  ХII г  клас, специалност „Икономическа информатика”, професионално направление „Приложна информатика“, прием след VII клас;
  6. Три свободни места в  ХII д  клас, специалност „Оперативно счетоводство”, професионално направление „Счетоводство и данъчно облагане“, прием след VIII клас;

Приемането на документи се извършва в канцеларията на ПГИ „Иван Илиев“ от 22 юли 2019 г. до явяване на кандидат за попълване на съответното място.


Ако търсите работа или искате да замествате в ПГИ „Иван Илиев“, моля попълнете бланката – тук