ВАЖНО!!! Възобновяване на присъствените учебни занятия за периода от 04.02.2021 г. до 17.03.2021 г. за учениците от VIII до XII клас при спазване на следния график:

  1. От 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. присъствено се обучават учениците от VIII и XII клас.
  2. От 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. присъствено се обучават учениците от Х и XI клас.
  3. От 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. присъствено се обучават учениците от IX и XII клас.

Присъственото обучение за времето от 04.02.2021 г. до 17.03.2021 г. да се реализира при спазване на утвърденото седмично разписание за II учебен срок за учебната 2020/2021 година, както следва:

  1. Първа смяна – от 07:30 ч. до 13:05 ч. – учениците от XI и XII клас
  2. Втора смяна – от 13:30 ч. до 19:10 ч. – учениците от VIII, IX и Х клас

Учебните занятия за класовете в дистанционно обучение да се реализират при спазване на утвърденото седмично разписание за II учебен срок на учебната 2020/2021 г. чрез синхронно обучение в електронна среда в платформата Microsoft „Teams“ на Office 365, както следва:

1. I-ва смяна – за учениците от XII клас: начало на учебните занятия 07:30 ч., край 13:05 ч. за времето от 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г.

2. I-ва смяна – за учениците от XI клас: начало на учебните занятия 07:30 ч., край 13:05 ч. за времето от 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. и от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г.

3. II-ра смяна – за учениците от Х клас: начало на учебните занятия 13:30 ч., край 19:10 ч. за времето от 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. и от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г.

4. II-ра смяна – за учениците от IХ клас: начало на учебните занятия 13:30 ч., край 19:10 ч. за времето от 04.02.2021 г. до 02.03.2021 г.

5. II-ра смяна – за учениците от VIII клас: начало на учебните занятия 13:30 ч., край 19:10 ч. за времето от 18.02.2021 г. до 17.03.2021 г.

6. Продължителност на учебния час: 40 минути.

7. Отсъствията и оценките на учениците се отразяват в електронния дневник „Школо“ на ПГИ „Иван Илиев“.

Учебните часове, консултациите, заниманията в клубовете по интереси и по проект „Подкрепа за успех“, следват утвърдените графици и седмично разписание за II учебен срок на учебната 2020/2021 г. в ПГИ „Иван Илиев“ при следния времеви график:


СВОБОДНИ МЕСТА

  • Едно свободно място за попълване за учебната 2020/2021 година в IX а клас, специалност  „Бизнес администрация“, професионално направление „Секретарски и административни офис дейности“.
  • Две свободни места за попълване за учебната 2020/2021 година в IX в клас, специалност „Оперативно счетоводство“, професионално направление „Счетоводство и данъчно облагане“.
  • Едно свободно място за попълване за учебната 2020/2021 година в XI а клас, специалност „Банково дело“, професионално направление „Финанси, банково и застрахователно дело“.

Ако търсите работа или искате да замествате в ПГИ „Иван Илиев“, моля попълнете бланката – тук