Списък на наградените ученици за принос в утвърждаване авторитета на училището през учебната 2016/2017 година. Паричните награди на учениците предстои да бъдат изплатени през месец юни 2017 г.

 График за даване на информация на ученици и родители за резултатите от националното външно оценяване на учениците от VIII клас с интензивно изучаване на чужд език през учебната 2016/2017 година – заповед


ПРИЗНАНИЕ!!!
Среща на училището и бизнеса на Международния панаир в Пловдив


 ПЛАН – ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА


ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните изпити през учебната 2016/2017


На основание чл.104, ал.1, т.1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование обявявам едно свободно (незаето) място в специалност „Оперативно счетоводство“ – прием след завършено основно образование за учебната 2016/2017 година.


Ако търсите работа или искате да замествате в ПГИ „Иван Илиев“, моля попълнете бланката – тук